Mijn Muur

Ruim 12 jaar was ik stilzwijgend in gesprek met mijn Muur. Langzamerhand werd die Muur een vriend, een mentor. Er ontstond een langdurig experiment dat focust op materialiteit met als leverancier achtergelaten zaken in de stad. 

Ik leerde zonder plan, doel of verwachting  te luisteren, te zien, te denken en te voelen. Er ontstond een wereld in zichzelf, een denkwereld die nu zo sterk verinnerlijkt is dat ik in 2021 besloot deze werkvorm los te laten. 

Zowel het ontstaan als het groeien, krimpen en ontmantelen van de muur Is gedocumenteerd. Door de jaren heen heb ik anderen uitgenodigd om mee te kijken. Aan hen heb ik gevraagd ook een brief aan de Muur te schrijven. Zo is Brieven aan Mijn Muur ontstaan, een afscheidsboekje. 

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011