Mijn Muur

Ruim 12 jaar was ik stilzwijgend in gesprek met mijn Muur. Langzamerhand werd die Muur een vriend, een mentor. Er ontstond een langdurig experiment dat focust op materialiteit met als leverancier achtergelaten zaken in de stad. 

Ik leerde zonder plan, doel of verwachting  te luisteren, te zien, te denken en te voelen. Er ontstond een wereld in zichzelf, een denkwereld die nu zo sterk verinnerlijkt is dat ik in 2021 besloot deze werkvorm los te laten. 

Zowel het ontstaan als het groeien, krimpen en ontmantelen van de muur Is gedocumenteerd. Door de jaren heen heb ik anderen uitgenodigd om mee te kijken. Aan hen heb ik gevraagd ook een brief aan de Muur te schrijven. Zo is Brieven aan Mijn Muur ontstaan, een afscheidsboekje. 

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011