In a Lifetime Exploration

In a Lifetime Exploration is een eerste presentatie met mijn vergruisde keramische werk. Elk fragment vertelt over processen die destijds door mezelf zijn aangestuurd. De brokstukken in deze presentatie zijn vooraf gewassen, gedroogd, geordend, gesorteerd en ingezet naargelang hun eigenschappen. Zo is de berg/stapeling ontstaan, omringd door twee zorgvuldig gestorte gruishoopjes en een stenen horizon. Verder is een werktafel vol bijzondere fragmenten tijdelijk verhuisd van het atelier naar het museum.  

In a Lifetime exploration is onderdeel van de tentoonstelling Kamer vol Klei in het Museum Albert Van Dyck in Schilde, België / 2023

sieving, washing, drying, sorting, collecting
stacking
filling bags, cleaning up
crushing, fragmenting, shattering