In a Lifetime Exploration II

In de tweede installatie van In a Lifetime Explorations vormen video, bergen gruis en horizont één geheel. In de video (Jeroen van Westen/Anne Ausloos) duiken we in het binnenste van Terril 2019, naar het laboratorium in mijn kelder. Hier worden de keramische fragmenten schoongemaakt en gesorteerd. Hier wordt geëxperimenteerd met het materiaal. Eindigt de reis van klei meegevoerd door wind en water in keramisch puin? Of is er een cultureel ‘erosieproces’ denkbaar waardoor de versteende getuigen van een leven lang procesmatig onderzoek naar klei weer worden opgenomen in geologische processen waar klei in kan ontstaan? Dat roept nieuwe vragen op. Hoe is klei ontstaan? Van vulkanisme tot moedergesteente. Hoe verloopt natuurlijke erosie? De film toont het programma van noodzakelijk te verrichten veldwerk: explorations.

In a Lifetime Exploration II is onderdeel van de tentoonstelling Mentors in de site des Anciens Abattoires, Rue de la Trouille 17,  B-7000 Mons 
van19.11.2023 t/m 18.02.2024